ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att utgöra en stipendie- och sjukvårdsfond till förmån för i Kiruna och Malmberget bosatta arbetare, som äro eller varit anställda hos de lappländska malmbolag, i hvilka trafikaktiebolaget Grängesberg-Oxelösund är intresserat, ävensom dessa arbetares hustrur och barn. Fondens afkastning skall uteslutande användas till följande ändamål nämligen 1. för att till dem bland ovannämnda personer, som därav äro i behov, lämna stipendier för att bereda dem möjlighet till studier och yrkesutbildning. 2. för att till dem bland ovan nämnda personer, som därav äro i behov, lämna sjukvårdsbidrag för att bereda dem möjlighet till erhållande av vård av specialister eller på för särskilt ändamål inrättade sjukvårdsanstalter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sir Ernest Cassels Stipendie- och donationsfond
Organisationsnummer:802006-5226
Adress:
  • LKAB
  • Box 952
  • 971 28 LULEÅ
Telefonnummer:0771-760 000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 290 741 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS