ÄNDAMÅL

Fonden är avsedd att användas till uppförande och drivande av ett konvalescenthem för Linköping med omnejd. Fondens årliga avkastning – sedan 1/10 därav lagts till kapitalet – användas på sätt centralstyrelsen prövar rättvist, till utgivande av bidrag för täckande helt eller delvis av kostnader för konvalescenthemsvistelse eller liknande rekreation i Sverige eller utlandet för inom Linköpings stad bosatta personer, vilka på grund av sitt hälsotillstånd behöva sådan vård, dock att bidrag från fonden icke må utgå till behov, som skall tillgodoses genom det allmännas försorg.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sinclairska Konvalescenthemsfonden
Organisationsnummer:822000-3746
Adress:
  • PRI Pensions och Stiftelsetjänst
Telefonnummer:031-778 30 40
E-post:stiftelser@pri.se
Ansökningstid:1 oktober — 31 oktober
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:6 926 343 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS