ÄNDAMÅL

Stiftelsen har som huvudsakligt ändamål att i första hand främja verksamheterna i området Simonsland eller stödja fysiska eller juridiska personer som är verksamma i eller har anknytning till Borås kommun.
Ändamålet kan främjas genom stöd till utbildning, utveckling, forskning, omsorg om barn och ungdom, kultur och miljövård.
Ändamålen kan främjas både direkt genom bidrag till enskilda och indirekt genom bidrag till organisationer, institutioner eller liknande.
Styrelsen äger bestämma i vilken omfattning de olika ändamålen främjas över tid.
Såväl stiftelsens årliga löpande avkastning som stiftelsens kapital får användas för att främja stiftelsens ändamål. Styrelsen avgör hur stor del av stiftelsens kapital som får delas ut för att stiftelsen varaktigt ska kunna främja sitt ändamål.
Stiftelsen avgör årligen om någon del av avkastningen skall läggas till stiftelsens bundna kapital.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Simonsland
Organisationsnummer:802482-4859
Adress:
  • Kanico AB
  • Viskastrandsgatan 1 B
  • 506 30 BorÃ¥s
Telefonnummer:033-10 85 10
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS