ÄNDAMÅL

Att detta belopp skall utgöra en fond, varav räntan skall användas till understödjande av silikatkemiskt forskning. Räntan bör enligt min mening oavkortad disponeras av professorn i denna del av kemiska teknologien för nämnda syftemål, och bör han årligen inför styrelsen redogöra för beloppets användning. Skulle vederbörande professorn under något läsår icke göra anspråk på anslag ur denna fond, så bör vid läsårets slut styrelsen kungöra dessa medel lediga till ansökan av understöd för utförande av arbeten av nämnda slag inom institutet. Bland det sökande bör vederbörande professorn upsätta förslag till stipendiat att underställas styrelsens prövning. Skulle under något år räntan icke tagas i anspråk, så bör den läggas till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Simeon Swartz´s fond för silikatkemisk forskning vid Chalmers tekniska institut
Organisationsnummer:802478-3154
Adress:
  • 412 96 Göteborg
Telefonnummer:031-7722609
E-post:emma.carlstrom@chalmers.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:297 332 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS