ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall årligen, i samband med Svenska Gjuteriföreningen, 826000-5205 årsstämma, utdela stipendium/stipendier till en eller flera personer som företrädesvis är verksamma inom svensk gjuteriindustri eller har anknytning till gjuteriindustrin t.ex. konstruktörer och studerande och som har skapat en innovation inom området gjuteriteknik. Med området gjuteriteknik avses i detta sammanhang; metallurgi, metallografi, form- och kärntillverkning, smältning och metallbehandling, legeringar, efterbehandlingar, gjutgodsdesign, gjutgodsberedning samt processtyrning och miljö. Stipendier får utdelas till ett belopp som anges i § 11 i stadgarna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Silléns Innovationsfond
Organisationsnummer:802425-7936
Adress:
  • Svenska Gjuteriföreningens Service AB
  • Box 445
  • 551 16 Jönköping
Telefonnummer:036-30 12 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:775 806 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS