ÄNDAMÅL

Enligt § 3 i stadgarna är stiftelsen bildad för att förvalta och på sätt som i § 4 sägs, handha de under åren 1970-71 uppförda och av Mora köping övertagna anläggningarna med tillhörande inventarier, belägna på del av fastigheten Siljansfors 1:1 ochinom ett område av ca 8 ha, som närmare beskrivs i avtal av den 21 november 1968 mellan Mora Köping och Stora Kopparbergs Bergslags AB. Enligt § 4 i stadgarna skall stiftelsen ha till ändamål: att förvalta de i § 3 omnämnda anläggningarna, inventarier och övriga tillgångar, att ge allmänheten, skolor och institutioner tillfälle till insikt i bygdens skogsbruk förr och nu samt den forna järnhanteringen, att i den mån det är förenligt med ovan nämnda huvudsyften, samarbeta med statliga och kommunala organ, föreningar, bolag och andra sammanslutningar samt enskilda personer, som har intresse av verksamhetens syfte.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Siljansfors Skogsmuseum
Organisationsnummer:884400-7198
Adress:
  • LR Revision och Redovisning
  • Box 265
  • 792 24 MORA
Telefonnummer:070-634 34 63
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 219 569 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS