ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att lämna ekonomisk hjälp till ungdomar att genom utbildning förkovra sig inom musik och inom akademiskt naturvetenskapliga ämnen. Behörig att erhålla studiehjälp är ungdomar som genom släktskap har anknytning till Orsa och som med hänsyn till sin och sin familjs ekonomiska situation bedöms vara i behov av ekonomiskt stöd för att genomföra sin utbildning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sigurd och Majth Hallstenssons Minnesfond
Organisationsnummer:884402-1256
Adress:
  • Landsvägen 129
  • 794 91 ORSA
Telefonnummer:072-734 08 20
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 194 082 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS