ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att på sätt nedan angives utdela understöd, anslag, stipendier o. dyl. till främjande av barns och ungdoms vård och fostran eller utbildning, ävensom vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta. Utdelning för nu angivna ändamål skall beslutas av stiftelsens styrelse och skall företrädesvis lämnas till sjukhus, vårdhem, samfund och organisationer, utövande sådan verksamhet saom omfattas av stiftelsens ändamål. Styrelsen må även lämna anslag för vetenskaplig forskning inom sjukvårdens eller barnavårdens område, vilken indirekt främjar ändamålet med stiftelsens verksamhet. Bidrag från stiftelsen skall utbetalas efter ansökan som ingivits till stiftelsens styrelse men kan även ske genom beslut av styrelsen utan föregående ansökan.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sigurd & Elsa Goljes Minne
Organisationsnummer:802004-3017
Adress:
  • Lindhés Advokatbyrå AB
  • Riddargatan 35
  • 114 57 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7231500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS