ÄNDAMÅL

Skall användas till understöd åt i nämnda byrå inskrivna sjuksköterskor, som på grund av iråkad sjukdom eller ålderdom därav äro i behov, eller, om sådana ej finnas, andra sjuksköterskor, som hava eller haft sin verksamhet i Stockholm med omnejd ochpå nyss nämnda grund äro i behov av hjälp.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sigrid Ulrichs Fond
Organisationsnummer:802403-3436
Adress:
  • Svensk Sjuksköterskeförening
  • Baldersgatan 1
  • 114 27 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6760452
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS