ÄNDAMÅL

Fondens ändamål skall vara att årligen använda fondens avkastning till Stojby Gerdesgårds fromma. Avkastningen skall användas till investeringar på fastigheten, såsom reparationer, förbättringar, om-, ny- och tillbyggnader m m.Kammarkollegiet har 2008-10-16 meddelat beslut om permutation. Beslutet innebär att det saknas formella hinder för stiftelsen att förbruka såväl kapital som avkastning för stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sigrid och Per Jonassons Gerdesgårdsfond
Organisationsnummer:802425-3679
Adress:
  • Swedbank Juristbyrå
  • Box 97
  • 37024 Nättraby
Telefonnummer:0455-337 696
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:350 878 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS