ÄNDAMÅL

Räntan af åttatusen kronor skall hvarje år utbetalas såsom bidrag till underhåll af en eller flera diakonissor eller en eller flera sjuksköterskor. Enligt Kammarkollegiets beslut 1979-01-26 ska minst en tiondel av den årliga avkastningen på hela kapitalet, läggas till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sigrid och Johan Erssons i Torsta diakonissfond
Organisationsnummer:892001-2468
Adress:
  • Krokoms pastorat
  • Strandvägen 10 B
  • 835 32 Krokom
Telefonnummer:0640-171 00
E-post:krokoms.pastorat@svenskakyrkan.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:71 329 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS