ÄNDAMÅL

Premiet bör tilldelas elev i läroverkets lägsta klass, som 1/ gjort sig känd för gott uppförande, 2/ gjort goda framsteg i studier, samt 3/ visat sig intresserad av friluftsliv. När realskolans verksamhet upphört, bör premiet tilldelas elev i gymnasiets lägsta ring enligt ovan nämnda kvalifikationer. Skulle enhetskolans högstadium i Arvika knytas till läroverket, bör dock premiet utdelas till elev i högstadiets lägsta klass på den teoretiska linjen, som i övrigt uppfyller ovan nämnda kvalifikationer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Signe och Johan Wallgrens minnesfond
Organisationsnummer:874001-2888
Adress:
  • Arvika kommun 5. Ekonomi
  • 671 81 ARVIKA
Telefonnummer:0570-816 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:15 939 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS