ÄNDAMÅL

Avkastningen av det donerade kapitalet skall betalas ut till Göteborgs läkaresällskap och utbetalas till rekonvalescenter efter akuta sjukdomar som bidrog till vistelser å annan ort, i fall, då därigenom säkrare och fortare hälsa kan återvinnas. Gåvokapitalet må ej förminskas. Donationen är enligt § 3 reglementet avsedd för i Göteborg mantalskrivna personer, som under vanliga förhållanden äro i jämförelsevis goda omständigheter men tillfölje inträffat sjukdomsfall ej kunna anses ha råd till en tillräckligt lång kur för återvinnande av av hälsa och krafter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Signe och Gustaf Bomans donationsfond för rekonvalescenter
Organisationsnummer:857500-4489
Adress:
  • Västra Götalandsregionen
  • Stiftelseenheten
  • 462 80 Vänersborg
Telefonnummer:031-630500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:4 296 705 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS