ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att bereda invalider och kroniskt sjuka hjälp och lindring. Vi vilja i första hand att medlemmar från Lundby församling skall beredas hjälp och att det är vår önskan att invalider och kroniskt sjuka skall stärkas och att deras möjligheter till arbetsförmåga ökas genom resor och rekreation.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Signe och Arthur Kaseborns fond
Organisationsnummer:802426-3645
Adress:
  • SEB Institutioner och Stiftelser
  • 405 04 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-62 25 16
E-post:info@goteborgslakaresallskap.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 143 335 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS