ÄNDAMÅL

Årliga avkastningen skall läggas till kapitalet intill dess detsamma stigit till Etthundratusen (100.000) kronor). Därefter skall avkastningen, sedan tio procent därav lagts till kapitalet, intill dess detsamma stigit till En million (1.000.000) kronor, enligt Stadsfullmäktiges bestämmelse användas till försköning, utvidgning och underhåll av den planerade Naturparken å Ryaåsar eller för ändamål som med Naturparkens syfte befinnes stå i samband, antingen Naturparken kommer att ägas och drivas av kommunen eller övergå till sådant ändamål bildad förening.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sigge Williamssons donation B till naturpark
Organisationsnummer:864500-4790
Adress:
  • Ekonomistyrning
  • 501 80 Borås
Telefonnummer:033-357000
E-post:carina.andell@boras.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 073 106 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS