ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja miljövård särskilt med inriktning på att bevara ekosystem med dess djurliv, och att främja utbildning och vetenskaplig forskning med anknytning till naturvård och fattigdomsbekämpning. Stiftarna har därvid önskat att inom ramen för stiftelsens ändamål särskilt främja vissa syften som för dem framstår som betydelsefulla, nämligen att verka för bevarandet av världens biologiska mångfald genom att säkerställa populationer av hotade djurarter och dessas ekosystem. Stiftelsen skall stödja naturvårdande insatser, forskning, kommunikation, socialt entreprenörskap, samt uppfödning och utsättning av djurarter inom ramen för syftet. Även fattigdomsbekämpande insatser i konfliktområden mellan människa och djur (human wildlife conflict areas) ingår för att möjliggöra för människor att leva i harmoni med naturen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Siemiatkowski Foundation
Organisationsnummer:802479-7964
Adress:
  • Milkywire AB
  • Sveavägen 49
  • 113 59 Stockholm
Telefonnummer:707915276
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS