ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning med utnyttjande av de medel, som stiftelsen emottagit på grund av ett av framlidne ingenjören Göran Simon Göransson och hans hustru Annie Iréne Göransson, född Kolthoff, den 23 augusti 1935 upprättat inbärdes testamente. Av avkastningen å stiftelsens förmögenhet må, sedan skatter, arvoden och övriga utgifter för stiftelsen betalats eller medel för sådant ändamål avsatts samt skälig avsättning gjorts till underhållsfond för stiftelsens fastigheter, årligen utdelas fyra femtedelar såsom stipendier till forskare eller vetenskapliga skriftställare inom ämnena nationalekonomi och stadskunskap och en femtedel årligen avsättas till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Siamon
Organisationsnummer:802002-9602
Adress:
  • SEB Private Banking, Stiftelser
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:0771-62 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS