ÄNDAMÅL

Utdelningen fördelas efter enligt vad som styrelsen kan finna aktuellt och angeläget vid enskilt tillfälle mellan dessa alternativ: 1. Stipendier till avgångselever från högstadiet vid Vibackeskolan, Alnö. Företrädesvis då elever; a) med trots sin ungdom, visad god social kompetens. b) med behov av uppmuntran på grund av något hämmande handikapp, exempelvis läs- och skrivsvårigheter. c) med visat intresse för samhällsfrågor i allmänhet, Alnös, hembygdens historia och nutida utveckling i synnerhet. d) med uppenbart ovanligt stor begåvning inom något specialområde; hantverk av något slag, konst i någon form, teater, sång, musik, matematik etc, etc. 2. Stipendier till personer som vill forska och skriva om Alnö i allmänhet och om dess sågverksepok eller annat i dess närings- och industrihistoria. Stipendier kan ej utgå till styrelseledamöter i stiftelsen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sågverksfolket, Alnö
Organisationsnummer:802424-8927
Adress:
  • Eva Bergström
  • Flottiljvägen 29
  • 865 32 Alnö
Telefonnummer:060-19 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:424 907 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS