ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att stipendiet eller stipendierna är avsedda att understödja utrikes resor. Idkare av alla vid universitetet representerade vetenskaper är lika berättigade att söka och erhålla dessa stipendier. Sedan stipendiet eller stipendierna blivit tilldelade medlemmar av Lunds Universitet, vilka icke ernått docent- eller högre lärarställning vid universitetet, må stipendiesumman hel eller delad i två lika delar tilldelas en eller två personer, som inom södra Sverige med förmåga och framgång arbetat för folkuppfostran och nykterhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Seved Ribbings resestipendiefond
Organisationsnummer:802478-5068
Adress:
  • Lunds Universitet
  • Box 117
  • 221 00 LUND
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS