ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja barn som är i behov av främst ekonomiskt stöd för uppehälle och utbildning. Bidrag kan även ges för högre studier för att stärka möjligheten till egen försörjning. Stiftelsens ändamål främjas genom att stödja de barn styrelsen finner ha stora behov. Bidrag kan ges till barn i Sverige men barn i utsatta länder bör ha företräde om deras behov bedöms vara större. Stiftelsen kan, om styrelsen finner det lämpligt, i mindre omfattning även stödja kulturell och religiös verksamhet. Bidrag kan lämnas både till organisationer och enskilda personer. Stiftelsens ändamål ska i första hand främjas genom stiftelsens avkastning i form av räntor och utdelningar. Styrelsen kan dock besluta att använda stiftelsens kapital om det finns särskilda skäl därtill. Stiftelsens bundna kapital får dock inte användas. De medel som överlämnats i samband med stiftelsens bildande utgör bundet kapital.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Serendipity Foundation
Organisationsnummer:802480-6773
Adress:
  • Wichmanska hus, Skeppar Karls gränd 9
  • 11130 Stockholm
Telefonnummer:702193098
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS