ÄNDAMÅL

Sedan minst 10% av avkastningen lagts till kapitalet och kostnaderna för Tysk-Svenska Handelskammaren sysslande med fonden betalats skall återstående avkastning användas till resestipendier för att ge yrkesverksamma svenskar tillfälle att i Tyskland studeratekniska och kommersiella förhållanden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Senator Emil Possehls Stipendiefond
Organisationsnummer:802407-0735
Adress:
  • Tysk-Svenska Handelskammaren
  • Box 27104
  • 102 52 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6651800
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS