ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att tre fjärdedelar av avkastningen skall årligen den 14 februari utdelas till mindre bemedlade sjuka i Trelleborg och en fjärdedel tilläggas kapitalet. Då kapitalet en gång vuxit så att sjukhem för obemedlade sjuka kan byggas, äger staden Trelleborg rättighet att använda medlen till byggande av sådant hem i Trelleborg.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Selma och A E Anderssons fond för obemedlade sjuka i Trelleborg
Organisationsnummer:847000-2018
Adress:
  • Trelleborgs Kommun
  • Ekonomikontoret
  • 231 83 TRELLEBORG
Telefonnummer:0410-73 30 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS