ÄNDAMÅL

SEKO Sjöfolks Internationella Solidaritetsfond är en stiftelse som tillkommit för att främja sociala och fackliga solidaritetsinsatser i företrädesvis utvecklingsländerna, men också i andra delar av världen där insatser bedöms som nödvändiga. Verksamheten består av att utge ekonomiskt och praktiskt understöd till behövande med anknytning till sjöfartsnäringen. Mottagare av understöd skall vara enskilda individer (fysiska personer).

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen SEKO sjöfolks internationella solidaritetsfond
Organisationsnummer:857206-7737
Adress:
  • SEKO Sjöfolk
  • Fjärde Långgatan 48
  • 413 27 Göteborg
Telefonnummer:031-429420
E-post:sjofolk@seko.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:615 403 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS