ÄNDAMÅL

Stiftelsen Segerön har som allmännyttig stiftelse till ändamål att genom ekonomiskt bidrag till SSU Sörmland och SSU-Kommunerna i Sörmland bidra till arbetet i SSU distriktet att samla och skola unga för socialdemokratins idéer.

Stiftelsens förmögenhet ska förvaltas med stor hänsyn till mänskliga rättigheter och en långsiktigt hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

Den årliga avkastningen disponeras för ekonomiskt stöd enligt § 2. Av avkastningen får högst 25 % avsättas som stiftelsekapital. Styrelsen får, efter godkännande av styrelserna i Sörmland SSU distrikt och Socialdemokraterna i Sörmland, disponera del av kapitalet för ekonomiskt stöd i enlighet med § 2.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Segerön
Organisationsnummer:802482-5096
Adress:
  • SSU Sörmland
  • Kungsgatan 14
  • 63219 Eskilstuna
Telefonnummer:070-3665446
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS