ÄNDAMÅL

Stiftelsen Segerbaneret är en ideell allmännyttig stiftelse som på evangelisk kristen grund skall främja och verka för upprättandet av Guds rike, uppbyggandet av den kristna församlingen samt spridandet av Guds Ord. Stiftelsen skall erbjuda en miljö för lovsång och tillbedjan, helande och upprättelse. Ändamålet skall fullgöras genom kristen församlingsverksamhet. Utöver vad som normalt sammanhör med sådan verksamhet må för ändamålets fullgörande bl. a. även utdelas stipendier, anordnas konferenser, seminarier och lördagsbibelskola samt utges och spridas böcker, tidskrifter, kassettband, videoband och andra mediala medel. I enlighet med ändamålet får bidrag lämnas till annan liknande verksamhet inom eller utom riket.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Segerbaneret
Organisationsnummer:883201-4776
Adress:
  • Per Wiman
  • Smedby Klåves väg 6
  • 793 50 LEKSAND
Telefonnummer:070-673 66 45
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:4 410 720 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS