ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att i enlighet med uttalande i upprop i mars 1949 med vädjan om bidrag till fonden utdela bidrag i trängande fall till dem som göra tjänst vid Södra Skånska Brigaden eller för andra angelägna uppgifter. Främst skall bidrag utgå såsom hjälp vid sjukdom samt stöd åt skadade eller efterlevande. Bidrag kan även lämnas i andra fall, där snabb hjälp är angelägen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Södra Skåningarnas fond
Organisationsnummer:848000-5613
Adress:
  • Lennart Widesrtröm
  • Södra Skånska Regementet P7
  • 247 82 Södra Sandby
Telefonnummer:046-368041
E-post:regementschef-p7@mil.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 260 154 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS