ÄNDAMÅL

Stiftelsen ska ha som ändamål att främja rikets försvar genom att främst bedriva militärhistoriska musei-, upplysnings- och uppvisningsverksamhet i syfte att levandegöra den svenska arméns moderna historia och dess tekniska utveckling samt därutöver bevara minnet av Södermanlands Regemente och den militära verksamhet som varit knuten till Strängnäs och övriga platser där Södermanlands Regemente haft verksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Södermanlands Militärhistoriska Samlingar
Organisationsnummer:802425-4172
Adress:
  • Arsenalen
  • 645 91 STRÄNGNÄS
Telefonnummer:0152-121 44
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS