ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att lämna bidrag:1. till hjälp, stöd och uppmuntran för handikappade barn och ungdomar i Göteborg. I fråga om uppmuntran observeras bl a elever, som bidragit till att skapa en god anda i skolan och som påverkat kamratkretsen i positiv riktning;2. till pedagogiska, psykologiska och medicinska undersökningar rörande nämnda elever;3. till lärare för ändamål, som har anknytning till specialundervisning och handikappade barn och ungdomar. Även äldre, förtjänta lärare må kunna ifrågakomma;4. till hjälp åt nödställda, sjuka och svältande barn i andra länder om styrelsen så beslutar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Säckebäcksfonden
Organisationsnummer:857200-7279
Adress:
  • Stiftelsen Bräcke Diakoni
  • Box 21062
  • 418 04 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-502500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:536 742 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS