ÄNDAMÅL

Efter avdrag av förvaltningskostnader utbetalas avkomsten å fonden till mig, så länge jag lever, därefter tillkommer avkomsten min syster, fröken Ellen Schmiterlöw, under hennes livstid och efter henne min broder, majoren Wilhelm Schmiterlöw, och hans hustru, fru Virginia Schmiterlöw, så länge endera av dem lever, varefter avkomsten tillfaller min adoptivdotter, fru Märtha Hahn, under hennes livstid. Efter den längst levandes av de nu angivna bortgång skall avkastningen å fonden enligt Riddarhusdirektionens avgörande användas till understöd åt behövande äldre kvinnliga medlemmar av på Riddarhuset introducerade adliga ätter med företrädesrätt för dem, som genom födsel eller giftermål tillhöra ätter Schmiterlöw, och under i övrigt lika förhållanden för den, som står i närmaste släktskap med mig. Det är därvid min önskan, att det för varje år tillgängliga avkomstbeloppet i sin helhet skall tilldelas en person och under hela hennes livstid, dock under förutsättning av att hon alltjämt är hjälpbehövande och att Riddarhusdirektionen icke anser särskilda omständigheter föreligga för upphörande av vederbörandes avkomsträtt eller för avkastningens uppdelning. Avkastningen å fonden bör om möjligt utbetalas halvårsvis.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Schmiterlöwska fonden
Organisationsnummer:802011-7662
Adress:
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-7233990
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS