ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att förvalta, underhålla och omhänderha skötseln av Säby gamla mangårdsbyggnad och för framtiden bevara byggnadens kulturhistoriska värde.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Säbygården
Organisationsnummer:857209-2529
Adress:
  • Eva Lindberg
  • Säbyvägen 66
  • 471 93 Kållekärr
Telefonnummer:0304-669048
E-post:kjberndtsson@live.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:130 179 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS