ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att bedriva förskoleverksamhet enligt de grunder som angetts av Rudolf Steiner (Waldorf – förskolepedagogik). I den mån ändamålet enligt första stycket kan anses tillgodosett får stiftelsen lämna bidrag till Kristensamfundets barnverksamhet och till undervisning i Waldorfförskolepedagogik.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sankt Örjansgården
Organisationsnummer:802014-4476
Adress:
  • Upplandsgatan 48 nb
  • 113 28 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-319937
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS