ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att på kristen och humanitär grundval bistå behövande enskilda personer, kategorier av personer samt institutioner såväl inom som utom landet. För förverkligandet av detta ändamål är stiftelsen beroende av bidrag från fysiska och juridiska personer. Av stiftelsens avkastning skall en tiondel årligen läggas till kapitalet till dess att detta uppgår till belopp motsvarande minst kronor 50,000 :-. Återstoden skall användas till biståndsverksamhet enligt ovan.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sankt Eskil
Organisationsnummer:802426-4205
Adress:
  • Lars Vigerland
  • Hasseluddsvägen 194
  • 132 39 Saltsjö-Boo
Telefonnummer:070-822 33 50
E-post:lars.vigerland@sbs.su.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:50 457 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS