ÄNDAMÅL

Medel skall efter beslut av skolstyrelsen användas till förmån för eleverna vid grundskolan inom kommunen företrädesvis till kulturellverksamhet, fritidsverksamhet, idrottstävlingar eller annat för eleverna gemensamt ändamål, hjälp till fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola, belöning till elev, som ägnar arbete åt teater, musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik och idrott, belöning elller uppmuntran åt elev, som visat god anda eller berömvärd flit. Medel från de delar av samfonden, som utgöres av disponent John Blomqvists stipendiefond och Märtha och KarlAdam Lagbergs donationsfond skall, efter att på lämpligt sätt ha kungjorts även i fortsättningen företrädesvis utdelas som stipendier enligt urkundsbestämmelserna till elever från Svenljunga församling resp. f d Kindaholms kommun. Vid utdelning av medel från den del som utgöres av Martens fond, skall även i fortsättningen Håcksviks skola ha företräde. Medel från den del, som motsvaras av Musikvänners fond, skall användas enligt donationsurkunden. För övrigt skall vid utdelning ur samfonden hänsyn tagas till urkundernas föreskrifter i den utsträckning de är tillämpbara. Utdelning får inte ske till ändamål, som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Samfonden skolfond för Svenljunga kommun
Organisationsnummer:865000-9346
Adress:
  • Svenljunga kommun
  • 512 80 Svenljunga
Telefonnummer:0325-18000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:633 113 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS