ÄNDAMÅL

Stiftelsen ändamål är att disponibel avkastning skall användas för patienter vid Västerviks sjukhus enligt följande: a) som bidrag under eller efter sjukhusvård till patient som i anledning av sjukhusvistelsens längd eller på grund av minskad arbetsförmåga, orsakad av sjukdomen, fått sin ekonomiska ställning försämrad, b) till täckande av kostnad för eftervård, som patient av ekonomiska skäl inte har möjlighet att bekosta, c) till bestridande av kostnader för ortopediska hjälpmedel, d) till bestridande av kostnader för andra personliga hjälpmedel än ortopediska, vilka personer med olika fysiska handikapp medicinskt bedöms vara i behov av, dock ej tandproteser och vanliga glasögon, e) till täckande av kostnader för konvalescentvård och rekreationsresor, som patient av ekonomiska skäl eljest icke har möjlighet att bekosta. Vid beslut om utdelning ur samfonden skall lämplig hänsyn tagas till föreskrifterna för de i samfonden ingående donationerna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen samfonden för patienter vid Västerviks sjukhus
Organisationsnummer:832300-0078
Adress:
  • Landstinget i Kalmar län
  • Box 601
  • 391 26 Kalmar
Telefonnummer:0480-84000
E-post:landstinget@ltkalmar.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:396 057 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS