ÄNDAMÅL

Disponibel avkastning skall användas till förmån för skolelever från kommunen. Avkastningen får dock inte användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel. Vid beslut om utdelning ur samfonden skall hänsyn tas till föreskrifterna för de i samfonden ingående donationerna i den utsträckning som beslutsfattaren finner lämpligt. Disponibel avkastning skall användas enligt beslut av skolstyrelsen i Tranemo kommun. Utdelning skall användas till förmån för elever från kommunen i grundskola, företrädesvis för belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid respektive skola eller åt gymnastik eller idrott, stipendium för fortsatt utbildning, hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands, studiebesök. skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål eller förvärv av material m.m.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Samfond inom skolområdet (Tranemo)
Organisationsnummer:802480-2541
Adress:
  • Tranemo kommun
  • Ekonomiavdelningen
  • 514 80 Tranemo
Telefonnummer:0325-576000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS