ÄNDAMÅL

Fonder avser att genom anskaffande av inventarier eller på annat sätt främja kyrkans förskönande och prydande. Av den årliga avkastningen från samfonden skall minst 10 % varje år läggas till kapitalet. Avkastning som ej disponeras skall reserveras till kommande år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen samfond för prydande av Uddevalla kyrka
Organisationsnummer:802478-3345
Adress:
  • Box 262
  • 451 17 Uddevalla
Telefonnummer:0522-642100
E-post:uddevallapastorat@svenskakyrkan.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:181 382 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS