ÄNDAMÅL

Genom Kammarkollegiets permutationsbeslut 1989-12-05 bildades stiftelsen genom sammanläggning av flera fonder. Den disponibla avkastningen skall efter beslut av socialnämnden nyttjas till förmån för barn inom barnomsorgen i Domkyrkoförsamlingen och Norrstrands församling för – kulturaktiviteter och inköp av litteratur – trafikutbildning och inköp av trafiksäkerhetsartiklar – aktiviteter för barn med särskilda behov – utflykter och lägervistelser Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen samfond för barnomsorgen
Organisationsnummer:873202-3364
Adress:
  • Karlstads kommun
  • 651 84 KARLSTAD
Telefonnummer:054-295000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:565 072 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS