ÄNDAMÅL

Stiftelsens avkastning skall efter beslut av direktionen för Wadströmska Pensionsfonderna användas till pensioner åt behövande kvinnor i Norrköpings kommun. Avkastningen får dock inte användas för ändamål som skall tillgodoses med allmänna medel. Av stiftelsens årliga avkastning skall minst 1/10 del läggas till kapitalet. Vid utdelning från samfonden skall lämplig hänsyn tas till föreskrifterna i urkunderna för de i samfonden ingående donationerna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen samfond för kvinnliga behövande
Organisationsnummer:825003-3746
Adress:
  • Internbanken
  • 60181 NORRKÖPING
Telefonnummer:011-150000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:5 490 030 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS