ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Utdelningen skall företrädesvis användas för belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller kulturell verksamhet vid respektive skola eller åt gymnastik eller idrott, stipendium för fortsatt utbildning, hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands, studiebesök, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål, eller förvärv av materiel m.m. Avkastningen får inte användas för ändamål, som skall tillgodoses med utdeibeterade medel. Avkastning, som inte används, reserveras för utdelning under kommande år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen samfond C vid Borås kommuns gymnasieskola
Organisationsnummer:864502-0838
Adress:
  • Ekonomistyrning
  • 501 80 Borås
Telefonnummer:033-357000
E-post:carina.andell@boras.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:466 460 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS