ÄNDAMÅL

Avkastningen av samfonden får användas a) såsom bidrag under eller efter sjukhusvård till patient, som i anledning av sjukhusvistelsens längd eller på grund av minskad arbetsförmåga, orsakad av sjukdomen, fått sin ekonomiska ställning försämrad, b) till täckande av kostnader för eftervård, som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta, c) till bestridande av kostnader för ortopediska hjälpmedel, d) till bestridande av kostnader för konvalescentvård och rekreationsresor, som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta. Avkastningen av samfonden får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med allmänna medel eller till bestridande av utgift i den del den täcks av medel från allmän försäkringskassa. Av avkastningen skall minst 10 procent årligen läggas till kapitalet. Vid disposition av samfondens medel skall hänsyn tas till de föreskrifterna för de i samfonden ingående donationerna i den utsträckning som synes lämplig.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Samfond 5
Organisationsnummer:879000-5071
Adress:
  • Landstinget Västmanland
  • 721 51 VÄSTERÅS
Telefonnummer:021-17 45 30
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS