ÄNDAMÅL

Stiftelsens avkastning skall, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, användas dels till rekreation och fritidsverksamhet för medlemmarna i Uppsala domkyrkas gosskör samt till körens ledare och dess styrelse dels till rekreation för andra utövare av musik, särskilt kyrklig sådan.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sally von Bahrs fond
Organisationsnummer:817605-3471
Adress:
  • Uppsala pastorat
  • Box 897
  • 75108 Uppsala
Telefonnummer:184303507
E-post:uppsala.ekonomi@svenskakyrkan.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS