ÄNDAMÅL

Avkastningen av fonden skall, sedan en tiondel årligen därav lagts till kapitalet, användes för sådant undervisningsändamål, som det icke åligger kommunen att tillgodose med utdebiterade medel, företrädesvis till: a) stipendier för fortsatt utbildning eller genomgången obligatorisk skola åt barn från området för förutvarande Kräcklinge kommun, b) premier åt barn vid skola inom nyssnämnda område, c) bidrag till studieresor för barn från samma område och d) för något annat sådana barn avseende skoländamål exempelvis för skolbibliotekets räkning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sahlefeldts slöjdskolefond
Organisationsnummer:875001-9617
Adress:
  • Örebro pastorat
  • Storgatan 27
  • 703 63 ÖREBRO
Telefonnummer:019-15 45 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:98 697 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS