ÄNDAMÅL

Fonden disponeras sålunda; att av husens avkastning gottgöras först kostnaderna för deras nödiga och fullständiga vidmakthållande, så ock alla onera varföre egendomarna skola svara: vidare avräknas sex procent för husvärdarnas besvär med vården av husen samt för vad till pensionernas reglering och utbetalning med det mera som till deras befattning kommer att höra: och vad sedan övrigt bliver av avkastningen utgives i pensioner till gudfruktiga, stilla, sedesamma och obemedlade borgersmän samt obemedlade borgersmäns änkor samt obemedlade borgersmäns oförsörjda barn, allt endast inom huvudstade Stockholm.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sadelmakare Åldermannen Jacob Fagerbergs Pensionsinrättning i Stockholm
Organisationsnummer:802002-8927
Adress:
  • SEB
  • Stiftelser K G5
  • 10640 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-639 41 15
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS