ÄNDAMÅL

Medlen skall disponeras för följande ändamål. a) Hjälpverksamhet i regi av Lutherhjälpen för att bidraga till att häva svält, undernäringssjukdomar eller epedemiska sjukdomar i U-länder (eller jämförliga) eller för att bereda invånare i sådana länder elementär undervisning eller yrkesutbildning. b) Finansiering i Svenska Kyrkans Sjömansvårdsstyrelses regi av meningsfull fritidsverksamhet för svenska sjömän i utländska hamnar samt den övriga verksamhet som Svenska Sjömansvårdsstyrelsen bedriver bland svenskar i utlandet. c) Stipendier till vetenskaplig forskning inom områden som av SACOs styrelse bedömes som synnerligen angelägna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen SACOs och SKPFs fond för humanitära och kyrkliga ändamål
Organisationsnummer:802007-9953
Adress:
  • Box 2206
  • 10315 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6134800
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:538 591 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS