ÄNDAMÅL

Stipendium utdelas till den som i Uppsala avlagt teol.kand. eller teol.lic examen där något av ämnena gamla eller nya testamentets exegetik ingår, eller till den som i Uppsala avlagt disputationsprov som kvalificerar för bibelvetenskapliga studier iOrienten för resa i ”Palestina och angränsande länder” för att där bedriva arkeologiska, historiska, språkliga, geografiska eller topografiska studier i bibelvetenskapligt intresse.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen S Linders Palestinastipendium
Organisationsnummer:817604-0007
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 UPPSALA
Telefonnummer:018-4717500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS