ÄNDAMÅL

Denna stiftelse vars namn är Ralph Erskine´s Nordiska Stipendiefond, har till ändamål att främja utbildning och forskning inom arkitektyrket genom att vart tredje år utdela ett utbildningsstipendium till en arkitekt eller annan person, företrädesvisi början av sin yrkesverksamhet, vars arbete och inriktning ska präglas av Ralph Erskine´s arkitektursyn. För nomineringar av kandidater till stipendiet svarar respektive nordiskt arkitektförbund. Icke nordisk medborgare verksam utom Norden kan också nomineras. Stipendiets storlek ska vara minst 50.000 SEK i 1986 års penningvärde eller motsvarande fondens nettoavkastning under en stipendieperiod. Stipendiet utdelas vid en offentlig ceremoni i arrangemang av SAR eller i samband med gemensamt arrangemang av de nordiska arkitektförbunden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ruth och Ralph Erskine´s Stipendiefond
Organisationsnummer:802013-7090
Adress:
  • Sveriges Arkitekter
  • Box 5027
  • 102 41 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-50557700
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:664 621 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS