ÄNDAMÅL

Av återstående kvarlåtenskap ska bildas en fond med namn Ruth och Maurits Bergströms minnesfond. Avkastningen därav ska delas med hälften var till Lutherhjälpen och handikapprörelsen i första hand inom Kopparbergs län.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ruth och Mauritz Bergströms minnesfond
Organisationsnummer:802424-0361
Adress:
  • Kyrkokansliet
  • 75170 Uppsala
Telefonnummer:018-169500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:355 873 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS