ÄNDAMÅL

Stiftelsens huvudsakliga ändamål skall vara att främja vård av behövande kvinnliga ålderstigna, sjuka eller lytta. Stiftelsens ändamål är även att lämna understöd åt i Helsingborg bosatta kvinnliga personer i den ställning, som vanligen betecknas med uttrycket pauvres honteux. Av den årliga avkastningen skall en tiondel läggas till fondkapitalet. Understöden böra i allmänhet icke bestämmas till mindre belopp än 300 kronor och böra om möjligt utbetalas kvartalsvis i förskott. Stiftelsens ändamålskall inte verkställas förrän efter Inga Rydins död.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ruth och Axel Rydins fond för pauvres honteux
Organisationsnummer:843000-3031
Adress:
  • Swedbank AB, Tommy Fredriksson
  • Box 1273
  • 25112 HELSINGBORG
Telefonnummer:072-514 00 95
Ansökningstid:20 augusti — 30 september
Kontaktperson:Tommy Fredriksson
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS