ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall ha till ändamål för sin verksamhet att belöna personer inom Kvillinge församling som har tillfört bygden något kulturellt. Tillse att föreningarna, IOGT-NTO föreningen Sten, Kvillinge Föreningsarkiv och Bråbo Hembygdsförening försesmed erforderligt driftsbidrag för att kunna vidareutveckla föreningsverksamheten och information till barn och ungdom samt även övriga Kvillingebor. Ovan nämnda föreningar som upphör med sin verksamhet eller uppgår i annan organisation kan ej komma ifråga för utdelning av driftsbidrag.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Rut och Sören Pettersons minne
Organisationsnummer:825003-3027
Adress:
  • Lars Wennerblad
  • Katrineholmsvägen 6
  • 616 33 Åby
Telefonnummer:011-69301
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:501 774 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS