ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är thoraxkirurgisk och därtill anknuten hjärt- och cancerforskning. 15% av avkastningen skall årligen läggas till fonden och 85% utdelas för att stödja nämnda forskning, varvid speciell hänsyn skall tagas till nya forskningsprojekt som skall kunna stödjas under en tid av upptill 3 år, då de förhoppningsvis äro avslutade eller har kommit så långt att även annat ekonomiskt stöd kunnat erhållas. Avkastningen skall också kunna användas för att hjälpa främst yngre forskare och förvärva kunskap och erfarenhet t.ex. genom resor till andra forskningscentra. Medlen får icke användas till ändamål som skall bestridas av kommunen. Vi önskar att utdelningen ur fonden skall ske varje år på Anna-dagen för att hedra våra kära mödrar som bar detta namn.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Rut och Henning Lindströms fond för hjärt- och cancerforskning
Organisationsnummer:802426-3637
Adress:
  • SEB Institutioner och Stiftelser
  • 405 04 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-62 25 16
E-post:info@goteborgslakaresallskap.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:330 295 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS